Учебник по музика за 3. клас – Генчо Гайтанджиев, Мария Попова, Пенка Младенова

Учебник по музика за 3. клас

Учебникът е замислен и реализиран като приятна, весела, пъстра книжка за децата, която преди всичко да активизира тяхното мислене и креативни заложби, както и да провокира и насочва вниманието и интереса им към изключително разнообразна музика, към особено актуални явления и процеси в съвременния бит и култура, към важни аспекти на гражданското поведение, общуването, социалната етика, междуличностните и груповите отношения. Амбицията на авторите е била да се намерят и реализират оптимални, оригинални, модерни и ефективни решения в следните приоритетни посоки: неотстъпно следване на избрания диалогичен подход при комуникацията с децата; многопосочна интегративност, която да насочва към максимално ефективно използване на заложения в книжката богат потенциал за когнитивно, образователно и личностно-формиращо въздействие; най-широко използване на безценния потенциал на хумора, който да насочи към улавяне и разчитане на смисъла на пародията, иронията, сатирата, парадокса и абсурда, метафорите.

Автор: Генчо Гайтанджиев; Мария Попова; Пенка Младенова Категория: 3-ти клас; Учебници; Музика
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 52 Език: Български
Тегло: 0.100 кг. Баркод: 9789541805992
ISBN: 9789541805992