Учебник по химия и опазване на околната среда за 10. клас За училищата с профилирано обучение по немски език – Маргарита Димитрова, Маргарита Йотова, Райна Пеева

Учебник по химия и опазване на околната среда за 10. клас За училищата с профилирано обучение по немски език

Учебното помагало по химия и опазване на околната среда за 10. клас е съобразено с приетите държавни образователни изисквания и с новата учебна програма за 9. клас на СОУ.
То е предназначено за ученици, които изучават химия на немски език в 10. клас на езиковите гимназии, както и в СОУ с разширено изучаване на чужд език.
Всички теми са разработени задълбочено на ясен и точен език, характерен за немската техническа литература.
Успешното използване на учебното помагало в обучението по химия в езиковите гимназии ще затвърди, обобщи и провери знанията на учениците, ще спомогне за разширяване и обогатяване на техния понятиен апарат. Познавайки химичните понятия на немски език, учениците имат възможност да черпят информация от голяма част оригинални немски учебници, учебни пособия и друга научно-техническа литература.

Автор: Маргарита Димитрова; Маргарита Йотова; Райна Пеева Категория: 10-и клас; Учебници; Химия и опазване на околната среда
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 127 Език: Български/Немски
Тегло: 0.250 кг. Баркод: 9789541804575
ISBN: 9789541804575