Учебник по Домашен бит и техника за 4. клас – Валентин Ананиев, Светла Ананиева, Силвия Гърневска, Тодорка Николова

Учебник по Домашен бит и техника за 4. клас

Цел на обучението по предмета “Домашен бит и техника” в четвърти клас е постигане на очакваните резултати по всички стандарти за учебно съдържание в културно-образователната област “Бит и технологии”, предвидени за началния етап на основната образователна степен.

Настоящият учебник е разработен в съответствие с учебната програма и се отличава с голямо разнообразие от теми, проблеми и дейности, които доразвиват придобитите в трети клас знания, умения и отношения. Това дава възможност учебникът да се използва и в часовете по ЗИП и СИП по предмета, както и за самостоятелна работа у дома.

Учебникът съдържа 32 теми в съответствие с броя на учебните часове, предвидени в плана за четвърти клас. Темите са подредени така, че да съответстват на годишните сезони, традиционните празници, на осъществяването на вътрешнопредметните и междупредметните връзки. Този ред не е задължителен и може да бъде променен по преценка на учителя.

Доц. д-р инж. ТОДОРКА НИКОЛОВА – преподавател по методика на обучението по домашен бит и техника във Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” и автор на учебници, методически ръководства и практикуми за ученици и студенти

Гл. ас. инж. СИЛВИЯ ГЪРНЕВСКА – преподавател по методика на обучението по домашен бит и техника в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и автор на учебници и учебно помагало за ученици и студенти

Инж. СВЕТЛА АНАНИЕВА и
Инж. ВАЛЕНТИН АНАНИЕВ – автори на учебници и учебни помагала – комплекти с материали по труд и техника и домашен бит и техника

Автор: Валентин Ананиев; Светла Ананиева; Силвия Гърневска; Тодорка Николова Категория: 4-ти клас; Учебници; Домашен бит и техника
Издател: Бит и техника
Дата на издаване: 2005 г. Брой страници: 36
Език: Български Тегло: 0.285 кг.
Баркод: 95494120204 ISBN: 95494120204