Учебник по Домашен бит и техника за 3. клас – Валентин Ананиев, Светла Ананиева, Силвия Гърневска, Тодорка Николова

Учебник по Домашен бит и техника за 3. клас

Обучението по предмета “Домашен бит и техника” за трети клас като част от образователната дейност в културно-образователната област “Бит и технологии” продължава изграждането на основите на технологичната грамотност и компетентност на учениците от началния етап на основната образователна степен и разширяване на тяхната технологична култура.
Настоящият учебник е разработен в съответствие с учебната програма за трети клас и се отличава с голямо разнообразие от теми, проблеми и дейности, които доразвиват придобитите във втори клас знания, умения и отношения. Това дава възможност учебникът да се използва и в часовете по ЗИП и СИП по предмета, както и за самостоятелна работа у дома.

Този учебник напълно съответства на целите и изискванията на учебната програма по предмета “Домашен бит и техника” за трети клас за усвояване на знания, формиране на умения и позитивно отношение към труда, техниката, технологиите и опазването на околната среда. При разработване на отделните теми са осигурени последователност и приемственост на учебното съдържание от І и ІІ клас и възможности за разширяване, задълбочаване и конкретизиране на знанията и усъвършенстване на уменията в следващите класове, и е приложен принципът за интегралност и трансфер на знания и умения, усвоени и формирани в обучението по други учебни предмети.

Учебникът съдържа 32 теми в съответствие с броя на учебните часове, предвидени в плана за трети клас. Темите са подредени така, че да съответстват на годишните сезони, традиционните празници, на осъществяването на вътрешнопредметните и междупредметните връзки. Този ред не е задължителен и може да бъде променен по преценка на учителя.

Доц. д-р инж. ТОДОРКА НИКОЛОВА – преподавател по методика на обучението по домашен бит и техника във Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” и автор на учебници, методически ръководства и практикуми за ученици и студенти

Гл. ас. инж. СИЛВИЯ ГЪРНЕВСКА – преподавател по методика на обучението по домашен бит и техника в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и автор на учебник и учебно помагало за ученици и студенти

Инж. СВЕТЛА АНАНИЕВА и
Инж. ВАЛЕНТИН АНАНИЕВ – автори на учебник и учебни помагала – комплекти с материали по ръчен труд, труд и техника и домашен бит и техника

Автор: Валентин Ананиев; Светла Ананиева; Силвия Гърневска; Тодорка Николова Категория: 3-ти клас; Учебници; Домашен бит и техника
Издател: Бит и техника
Дата на издаване: 2008 г. Брой страници: 40
Език: Български Тегло: 0.285 кг.
Баркод: 9789549412444 ISBN: 9549132552