Учебна тетрадка по градивни елементи за 9. клас – Асен Гадавелов, Румен Ананиев,

Учебна тетрадка по градивни елементи за 9. клас

Учебната тетрадка е предназначена за всички ученици от професионалните гимназии, които се подготвят по професиите и специалностите от направление "Електроника и автоматизация". Разработена е по учебна програма, утвърдена от МОН тетрадката допълва, обогатява и разширява учебното помагало "Градивни елементи" от същите автори и е предвидена да се ползва заедно с него. Съдържанието на тетрадката е подбрано и структурирано съобразно с учебната програма и посоченото помагало. В тетрадката са включени упражнения с разнообразни задания относно разбиране, дефиниране и обясняване на основни понятия, разучаване и изчисляване на параметри и характеристики, ползване на справочни данни, обосноваване и коментиране на устройството, действието и приложението на градивни материали и елементи, и др.

Предлагат се различни форми за представяне на решенията:
написване в тетрадката на кратки текстове
избиране на вярното решение от дадените отговори
записване на резултати от изчисленията и др.

Включените в тетрадката въпроси и задачи дават възможност на учителите да подбират материали за тестовете, предвидени в учебната програма. Приложен е примерен теоретичен тест с указания за оценяване на отговорите. Препоръчва се учебната тетрадка да се ползва при самоподготовката и при самостоятелната работа на учениците вкъщи и в клас, както и за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците по градивни елементи. Тетрадката и учебното помагало може да се прилагат при различни форми на организация на учебния процес и с конкретната техническа информация в тях представляват интерес и за специалисти от практиката.

Настоящото издание е одобрено от МОН и е съвместимо с учебната програма за 2013/2014 г.

Автор: Асен Гадавелов; Румен Ананиев, Категория: 9-ти клас; Учебни тетрадки; Профилирани гимназии
Издател: Нови Знания
Брой страници: 48 Език: Български
Тегло: 0.082 кг. Баркод: 9549315452
ISBN: 9549315452