Учебна тетрадка и тестове по безопасност на движението за 1. клас – Емилия Евгениева, Красимир Костов

Учебна тетрадка и тестове по безопасност на движението за 1. клас

Темите, включени в учебното помагало, са съобразени с учебното съдържание по безопасност на движението за 1. клас. При структурирането на всеки урок е търсена възможност за съчетаване на съществуващия опит на учениците за безопасно движение и този, който трябва да усвоят целенасочено в часовете на класа, за да обогатят своята култура на движение. Целта на всяка разработена тема е да развият практическите умения на учениците за безопасно движение. Формирането на трайни навици изисква системна работа както в училище, така и у дома. Поради това задачите, разработени в помагалото, дават възможност и на родителите да се включат активно в този процес.

Автор: Емилия Евгениева; Красимир Костов Категория: 1-ви клас; Учебни помагала; Други; Други
Издател: Д-р Иван Богоров
Брой страници: 16 Език: Български
Тегло: 0.050 кг. Баркод: 600177
ISBN: 9548166739