Учебен речник по икономикс в 2 тома – Трайчо Спасов

Учебен речник по икономикс в 2 тома

Проф. д-р Трайчо Спасов е преподавател в катедра "Икономикс" при УНСС. Изнася лекционни курсове по микроикономикс, макроикономикс и икономика на прехода. Научните му интереси са в областта на теорията на икономическия преход, новата институционална икономическа теория, теорията на икономическия растеж, теоретичните принципи за изграждане на пазарно функционираща и конкурентна система от икономически структури, теоретичните аспекти на съвременните процеси на глобализация и локализация в световната икономика и други. Специализирал е в МГУ (Москва) и ВТУ в гр. Дрезден. От началото на 2001 г. е ръководител на катедра "Икономикс" в УНСС.

Автор: Трайчо Спасов Брой страници: 1198
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 2.400 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546442826
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546442833