Учебен правописен речник на българския език – Пенка Радева, Стоян Буров

Учебен правописен речник на българския език

За учениците от началния курс.

Съдържание
Предговор
Българските правописни норми и правила
Българската азбука
Условен правопис
Главни букви
Пренасяне на части от думи
Слято, полуслято и разделно писане
Правопис на звучните съгласни
Правопис на беззвучните съгласни
Правопис на представките
Правопис на двойни съгласни
Правопис на групи съгласни
Правопис на думи с й/и
Правопис на думи с -ия,-ея,-иа,-еа
Правопис на думи с я/е
Правопис на думи с неударени гласни a/ъ
Правопис на предлозите в,във,с,със
Правопис и употреба на определителния член при имената от мъжки род
Правопис на съкращенията
Система за транслитерация на българската кирилица с латиница
Речник
Числителни бройни имена
Собствени географски имена
Лични собствени имена
Собствени имена на популярни приказни и литературни герои

Автор: Пенка Радева; Стоян Буров Брой страници: 264
Категория: Самоучители, разговорници, речници; Български език; 1-ви клас; 2-ри клас; 3-ти клас; 4-ти клас Език: Български
Тегло: 0.185 кг.
Издател: Слово Баркод: 9789544396817
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789544396817