Учебен курс по финансово право – Колектив

Учебен курс по финансово право

Организация на вътрешния одит и на държавната финансова инспекция в публичния сектор.

Петър Цанков е професор, д-р по право и д-р на икономическите науки. През 1958 г. е завършил ВИНС "Д. Благоев" – Варна, а през 1968 г. – юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". През 1973 г. е защитил докторска дисертация и му е присъдена научната степен "доктор по право", а след защитата на дисертацията през 1988 г. – и следващата научна степен "доктор на икономическите науки". Работил е като следовател и научен сътрудник в системата на МВР. Бил е преподавател и ръководител катедра "Правни науки" в Икономическия университет – Варна, а след формирането на Юридическия факултет е негов декан.
От 2002 г. е на работа в Юридическия факултет на Варненския свободен университет, където преподава "Финансово право" и "Съдебни експертизи". Преподавал е "Криминология" в Техническия университет – Варна, "Съдебносчетоводни експертизи" в Бургаския свободен университет. Бил е член на научните академични съвети на Икономическия университет – Варна и на Варненския свободен университет. Участвал е с доклади в работата на наши и международни конференции, както и в разработването на редица нормативни документи. Автор е на над 300 публикации в наши и чужди издания.

Цветанка Георгиева е асистент към юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Харбър". През 1997 г. завършва висшето си образование към Юридическия факултет на Икономическия университет – Варна, специалност "Право". От 2001 г. след издържан конкурс работи като асистент във ВСУ "Черноризец Харбър". Води часове на бакалавърски и магистърски програми по следните дисциплини – "Търговско право", "Финансово право" и "Данъчно право". Публикациите й и научните й интереси са също в тези три области.

Автор: Колектив Брой страници: 316
Категория: Правна литература; Висше образование; Специализирана литература; Други Език: Български
Тегло: 0.789 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540729800
Дата на издаване: 2006 г. ISBN: 9789540729800