Учебен енциклопедичен речник на термините Ч.3 – Огнян Занков


Музика, Изобразително изкуство.
Представени са само термините, срещани в учебниците за 1. – 4. клас. Във всяка част думите са подредени по азбучен ред. С бележка препратка се посочва връзката между тях и откъде може да се получи допълнителна информация. Поясненията са придружени от много примери, илюстрации, схеми и чертежи.

Автор Огнян Занков
Издателство Гея-Либрис
ISBN 954-9550-91-5
Страници 72
Език Български