Творческите резултати в киното – предпоставка за развитие на продуцентството – Нонка Обрешкова

Творческите резултати в киното – предпоставка за развитие на продуцентството

В областта на киноизкуството, филмовото продуцентство и филмовата индустрия са правени много теоретични и емпирични изследвания. През последните няколко години тези изследвания в България нарастнаха значително. И ако до преди 15-20 години изследванията и литературата в областта на киното и телевизията бяха главно чуждоезични, то днес такава литература може да се намери, не само преведена на български език, но и от български автори. Тематичните направления към които са насочени съществуващите изследвания са основно в областта на организационните и управленски проблеми; културните, естетическите, психологическите, изкуствоведски и исторически аспекти и критика; социологически, аксеологически и поведенчески аспекти на пазара на филми.
В областта на организационните и управленски проблеми в киноизкуството и филмовата индустрия изследванията са предимно на равнище показване и запознаване със сложността на продуцентството, и специфичните функции на филмовия продуцент, свързани с филмопроизводството, с подготовката и развитието на екранния проект, с организацията на снимачния период и постпродукцията. Някои от тези изследвания разглеждат критериите на които трябва да отговаря продуцента, неговото професионално и личностно формиране и каква гама от качества непременно трябва да бъдат заложени или изградени в един бъдещ успешен продуцент. Други изследвания се занимават освен с очертаването на характера на продуцентската професия и с обобщаване на опита от първите години от продуцентската практика в България…

Автор: Нонка Обрешкова Брой страници: 118
Категория: Изкуство и фотография; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.150 кг.
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски" Баркод: 9789546808295
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546808295