Трудови стандарти – Георги Георгиев

Трудови стандарти

Доц. Георги Евгениев Георгиев. Роден е на 25.12.1933 г. в София. През 1958 г.завършва ВИИ “Карл Маркс”, специалност Икономика на труда. През 1970 г. получава научното звание “ст. н. с. II степен”, през 1974 г. е избран за хоноруван, а през 1981 г. за редовен доцент по Организация и нормиране на труда към катедра“Труд и социална защита”. Ръководител е на същата катедра от 1984 до 1993 година. Бил е заместник-ректор на УНСС (1990-1993 г.) и генерален директор на ИСК (1992-1993 г.). Специализирал е в Атинския университет, Гърция (1993 г.) и Уелския университет Великобритания (1995 г.). Бил е първи заместник-министър на труда и социалните грижи (1971-1975 г.), първи заместник-министър на снабдяването и държавните резереви (1971-1975г.), заместник-председател на ЦС на БПС (1977-1986 г.), председател на Комитета по труда и социалното дело (1983 – 1986 г.) и други. Основни публикации: “Автоматизацията на производството и проблемите на труда” (1973 г.), “Обществената производителност на труда в промишлеността” (1975 г.), “Бригадната организация на труда: състояние и перспективи” (1988г.), “Качеството на труда” (1988 г.), “Организационно поведение” (1993 г.), “Нормиране на труда” (1978), “Нормиране на труда (1987 г.), “Организация на труда”
(1978 г.), “Основи на управлението на човешките ресурси” (1993 г.), “Трудови стандарти”(2000г.,2005г.), “Наръчник по управление на човешките ресурси” (2002 г.), „Терминологичен речник по управление на човешките ресурси” (2004 г.) идруги.

Автор: Георги Георгиев Брой страници: 216
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.520 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544944044
Дата на издаване: 2005 г. ISBN: 9544944044