Трудови отношения – 2013 г. – Васил Мръчков

Книгата-годишник "Трудови отношения" е шестнадесето по ред издание с актуално приложно знание по цялостната проблематика на трудовото право през 2013 г.

Акцент в авторските коментари са измененията и допълненията в трудовото законодателство през 2013 г. Подробно и изчерпателно са разгледани въпроси, които не са били предмет на коментар в предишни издания на годишника. Представени са експертни решения на проблемни казуси. Публикувани са интересни решения на Върховния касационен съд по трудови дела, както и важни писма на Министерството на труда и социалната политика.
Годишникът отразява състоянието на законодателството към 1 февруари 2013 г. Автори и съставители на книгата са традиционният екип от водещи специалисти – юристи по трудово право с ръководител проф. д.ю.н. Васил Мръчков.

Целева аудитория са работодатели и синдикалисти, юристи, мениджъри по човешки ресурси, лични състави, социални експерти, счетоводители, специалисти в системата на МТСП и др.

Автор Васил Мръчков
Издателство Труд и право
ISBN 9781312-9570
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 640
Формат 140X210 мм
Език Български