Трудови отношения – 2012 – Емилия БАНОВА и колектив, Проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ -ръководител

Тази книга-годишник Ви предлага всичко за уредбата на трудовите отношения в трудовото законодателство и за предприятието през 2012 г.

Съдържание:

  • актуализирани текстове на най-важните нормативни актове в областта на трудовото законодателство;
  • важни решения на Върховния административен съд;
  • подбрани писма и указания на Министерството на труда и социалната политика;
  • приложни коментари и практически разяснения по прилагането на трудовото законодателство.

Съдържание на CD:

  • всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на трудовото право;
  • допълнителна практика на Върховния административен съд;
  • богата селекция на писма и указания на МТСП.

Автор Проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ -ръководител, Емилия БАНОВА и колектив
Издателство Труд и Право
ISBN 13129570
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 640