Трудова и социална статистика – Никола Чолаков

Трудова и социална статистика

Статистиката на труда е възникнала с развитието на индустрията в отговор на информационните потребности на този отрасъл и десетилетия е била част от индустриалната статистика, като постепенно е заемала своето място и в пъстрия спектър на икономическата статистика. Хоризонтът на трудовата статистика обаче непрекъснато се е разширявал, търсенията са се развивали в различни посоки, много идеи, подходи и методи постепенно са излизали от нейните тесни рамки и придобивайки известна самостоятелност, са допринасяли за обособяването и на социалната статистика.
Настоящото е първо издание и е предназначено за студентите от специалност "Икономика на човешките ресурси" ("Икономика и организация на труда"), но би могло да послужи и за други специалности за задълбочаване на знанията по определени теми от трудовата и социалната статистика, както и по демографска статистика.

Автор: Никола Чолаков Брой страници: 452
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 1.100 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544949006
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789544949006