Трудности при обучението на децата от ромски произход в часовете по български език 1. – 4. клас – Марияна Парзулова

Трудности при обучението на децата от ромски произход в часовете по български език 1. – 4. клас

Основно място в книгата заемат типичните трудности, които ромските деца срещат при овладяването на български език. Те са представени като трудности, които ромите срещат в устната и в писмената си реч. По същество това са фонетични, морфологични, синтактични и лексикални грешки. На основата на осъществена диагностика на езиковата компетентност на учениците са ексцерпирани трудностите, които са класифицирани по групи, и са включени в специална таблица, отразяваща тяхната честота на употреба.
В края на книгата са поместени тестови задачи за проверка на знанията.

Автор: Марияна Парзулова Език: Български
Категория: Наука и научно-популярна литература; 1-ви клас; 2-ри клас; Книги за учителя; Български език и литература; Книги за учителя; Български език и литература; 3-ти клас; Книги за учителя; Български език и литература; 4-ти клас; Книги за учителя; Български език и литература Тегло: 0.080 кг.
Баркод: 9547312677
Издател: Димант ISBN: 9547312677
Брой страници: 100