Търговско право.Общи приложения. Търговско представителство. Видове търговци – Захари Торманов

Търговско право.Общи приложения. Търговско представителство. Видове търговци

Доц. д-р Захари Емилов Торманов е завършил специалност “Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски” през 1994г.
От 1996г. и досега работи като адвокат, основно в областта на частното право. В периода 1996-1998г. е експерт юрист в "Норма" ООД.
От 1995 до 2004г. е хоноруван асистент, а от 2004 и досега – асистент в ЮФ на УНСС. Водил е семинарни занятия със студенти специалност “Право” по Облигационно право, Търговско право, Основи направото. Изнасял е лекции пред студенти-икономисти по същите дисциплини.
От 2010 доц. д-р Захари Торманов, научен секретар на катедра “Частноправни науки” в Юридически факултет на УНСС – Прекратяване на договори с продължително изпълнение.

Автор: Захари Торманов Брой страници: 218
Категория: Правна литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.520 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546444561
Дата на издаване: 2013 г. ISBN: 9789546444561