Търговско право. Обща част – Ангел Калайджиев

Подробен систематичен коментар на правната уредба с анализ на актуалната съдебна практика по част първа на Търговския закон:

търговско право: понятие, принципи, история и съвременни тенденции;

търговец: понятие, видове;

търговско предприятие: характеристика, клон, търговска фирма, седалище и адрес, търговски книги;

търговски регистър: предназначение, правна уредба, понятие, принципи, производство по вписването;

търговско представителство: понятие, прокурист, търговски пълномощник, търговски помощник, търговски представител, търговски посредник.

Целева аудитория: Практикуващи юристи: съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсулти, управляващи екипи на търговски дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.

Автор Ангел Калайджиев
Издателство Труд и право
ISBN 9789546082329
Година на издаване 2015
Корица мека
Страници 376
Формат 14х20
Език български