Търговски закон – Сиби11. актуализирано издание – към 1 юни 2008 г.

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър, извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.
В информационното приложение са поместени тълкувателни решения, извлечения от актове на общностното право, отменени редакции, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.
Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.
Издателство Сиби
ISBN 9789547300288
Година на издаване 2008
Корица Меки корици
Страници 452
Формат 18/12
Език Български