Търговски закон. Сборник нормативни актове – -20%

Съставител – Александър Кацарски

Съдържание:

Увод

Търговски закон

Закон за търговския регистър

Закон за особените залози

Закон за кооперациите

Тълкувателно решение № 1 от 17.03.1993 г. по гр. д. № 3/1993 г., ОСГК на ВС

Тълкувателно решение № 2 от 27.12.2001 г. по гр. д. № 2/2001 г., ОСГК НА ВКС

Тълкувателно решение № 1 от 06.12.2002 г. по тълк. д. № 1/2002 г., ОСГК НА ВКС

Тълкувателно решение № 1 от 28.12.2005 г. по тълк. д. № 1/2004 г., ОСТК НА ВКС.

Нито една от пиесите, събрани в този сборник, не е поставяна на сцена.

Издателство СИЕЛА
ISBN 9789542805175
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 520
Формат 130×200 мм
Език Български