Търговски закон (14-то издание 2015) –

Четиринадесето актуализирано издание към 12 януари 2015 г.

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.

В информационното приложение са поместени извлечения и данни за публикацията на актове на правото на Европейския съюз в областта на дружественото право, тълкувателни решения на ВС и ВКС, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.
Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.

Съдържание:

 • 1. Търговски закон
 • 2. Закон за търговския регистър
 • Информационно приложение
  · в Извлечения от актове на правото на Европейския съюз
  · в Актове на правото на Европейския съюз, цитирани в сборника (данни за публикацията)
  · в Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
  · в Тълкувателни решения
  · в Справочник на законите, с които са изменяни и допълвани Търговският закон и Законът за търговския регистър
 • Корица:Мека
 • Брой страници:408
 • Баркод:9789547308213
 • ISBN:9789547308213
 • Жанрове:Право
 • Тегло:1 kg