Търговски закон/ 13. издание – Сиби

В информационното приложение са поместени извлечения и данни за публикацията на актове на правото на Европейския съюз в областта на дружественото право, таксите, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър, тълкувателни решения на ВС и ВКС, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.
Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.

Издателство Сиби
Поредица 13. актуализирано издание – към 7 февруари 2013 г.
ISBN 9789547306929
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 432
Формат 130X190 мм
Език Български