Търговски сделки. Четвърто преработено и допълнено издание – Поля Голева

"Търговски сделки" на Поля Голева е четвъртото преработено и допълнено издание.

Разгледана е правната уредба на търговските сделки съгласно действащото българско право. В изданието са представени понятието търговска сделка, общите положения на търговските сделки – сключване, изпълнение, неизпълнение, търговски обезпечения. Анализирани са видовете търговски сделки – търговска продажба, договор за лизинг, комисионен договор, договор за превоз, договор за текуща сметка, банкови сделки, борсови сделки, менителница, запис на заповед с чек, договор за влог в публичен склад, лицензионен договор, някои ненаименовани договори със значимо приложение в практиката.

Автор Поля Голева
Издателство Фенея
ISBN 9789549499964
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 384
Формат 140X200 мм
Език Български