Тренировката в бойните изкуства – Стоян Цветкашки

Тренировката в бойните изкуства

"Настоящата книга разглежда не само противоречивите схващания за мястото на физическата подготовка в бойните изкуства, но дава и един широк, общ поглед върху тях – медико-биологична характеристика, тренировъчни програми, схеми за подготовка и възстановяване. Сам провел в дългогодишната си практика множество експерименти, Стоян Цветкашки, увлекателно и достъпно за читателите, споделя резултатите от тях, прави изводи и дава полезни съвети, които имат единствена цел – да бъдат обучени по-компетентни инструктори и по-грамотни състезатели. От тази гледна точка книгата е безспорен принос в практиката и полезно четиво за всеки любител на бойните спортове."

Автор: Стоян Цветкашки Език: Български
Категория: Спорт, хранене и здраве Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 400314
Издател: Оренда ISBN: 400314
Брой страници: 200