Тренировъчни тестове за самоконтрол и самооценка за 2. клас – Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова, Маргарита Цветанова

Тренировъчни тестове за самоконтрол и самооценка за 2. клас

Български език и литература
Математика
Околен свят

Учебното помагало "Тренировъчни тестове за самоконтрол и самооценка за 2. клас" съдържа 20 теста по учебните предмети български език и литература, математика и околен свят.
Всеки тест по математика и околен свят съдържа по 20 въпроса, на които са предложени по 3 отговора, един от които е верен. Решаването на тестовете се извършва с предполагаем верен отговор – а, б или в. След попълване на отговорите се прави проверка с помощта на ключа на верните отговори. Пресмята се общия брой точки, като за всеки верен отговор се дава по 1 точка. Максималният брой точки за всеки тест е 20.
По български език и литература са предложени по 15 тестови задачи с избираеми отговори и диктовка. Крайният резултат се оформя като сбор от точките на теста (максимално 15) и точките на диктовката (максимално 5), които са съобразно критерии за оценяване, дадени в таблица.
Крайната оценка се получава, като се прилага скала за приравняване на точките в цифрова оценка. По този начин ученикът би могъл да се самопроверява и самооценява и да открива пропуските си. Тестовите задачи обхващат всички учебни ядра по трите учебни предмета и отговарят на изискванията за знания и умения, определени като държавни образователни стандарти.

Автор: Елисавета Сергеева; Маргарита Стефанова; Маргарита Цветанова Категория: 2-ри клас; Учебни помагала; Български език и литература; Математика; Околен свят
Издател: Слово
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 64
Език: Български Тегло: 0.114 кг.
Баркод: 9789544399528 ISBN: 9789544399528