Транспортният пазар в България – състояние и преспективи за развитие – Христина Николова

Транспортният пазар в България – състояние и преспективи за развитие

Транспортният пазар представлява специфична сфера на търсене и предлагане на транспортни услуги и свързаните с тях транспортни мощности с цел осъществяване на пространствено преместванена товари и пътници и задоволяване на потребностите на населението от превози, т.е. той е по същество потребителски пазар. За да се постигне общо пазарно равновесие, е необходимо едновременно да съществува равновесие както на транспортния, така и на пазара на транспортна инфраструктура, който е своеобразен факторен пазар, тъй като осигуравя необходимите предпоставки и условия за осъществяването на пространственото преместване на пътници и товари, т.е. на превозите.
Съдържание:
Първа глава: Същност и структура на транспортния пазар в България. Търсене и предлагане на транспортни услуги
Втора глава: Развитие на пазарните механизми при използване на транспортната инфраструктура
Трета глава: Преспективи за развитието на транспортния пазар в Република България

Автор: Христина Николова Брой страници: 97
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.250 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546440990
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789546440990