Транспортни пазари – Иванка Маноилова, Христо Първанов

Транспортни пазари

Проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов е преподавател и ръководител на катедра "Икономика на транспорта" в УНСС. Научните и практическите му интереси са насочени към инвестициите в транспорта, сделките с
ценни книжа, управлението и маркетинга на транспортните организации.През 1986 г. защитава дисертация, свързана с международните превози на стоки с автомобилен транспорт, а през 2004 г. дисертационен труд по въпросите на транспортните системи. Титуляр е на следните дисциплини, преподавани в бакалавърската и магистърската степен на обучение в специалност "Икономика на
транспорта": Управление на транспортната фирма, Борси и борсови операции, Маркетинг на транспорта, Транспортни системи, Организация на товарните превози.

Автор: Иванка Маноилова; Христо Първанов Брой страници: 89
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.230 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544948832
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789544948832