Транспортна политика – Иванка Маноилова, Христо Първанов

Транспортна политика

В учебника се разглежда напредъкът на Република България в укрепването и развитието на административните структури за осигуряването на административния капацитет, позволяващ прилагането на постиженията на правото на Европейския съюз и изпълнението на инвестиционните планове. Това изисква прилагането на правото на Европейския съюз в областта на сухопътния транспорт и по-конкретно по-нататъшната либерализация на този сектор, а така също и транспортирането и прилагане на правото на ЕС във въздушния транспорт и укрепване на органите за морска безопасност, тяхната независимост и подобряване състоянието на морската сигурност.
Учебникът е предназначен за студенти с оглед запознаването им с практическите изменения и допълнения в нормативната база и структура в транспортния секотр съобразно стандартите и изискванията на ЕС, разширяването на свободните пазарни принципи при развитието на инфраструктурата и комбинираните превози, финансовите условия и източниците за осигуряване на транспортните проекти.

Автор: Иванка Маноилова; Христо Първанов Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789544948382
Издател: Издателски комплекс – УНСС ISBN: 9789544948382
Брой страници: 104