Трансформиращ преразказ – Александър Панов– Що е то трансформиращ преразказ?
– По какво се различава от обичайния преразказ?
– Кои са възможните задачи за трансформация?
– Как да работим с оригиналния текст?
– Какво да предприемем за да изпълним задачата?
– Как пишем?

Настоящото помагало дава отговор на всички въпроси, вълнуващи учениците, които ще се явяват на изпит след седми клас. То е практически ориентирано към изработване на модел за работа с текста и написване на отговарящ на поставената задача преразказ. Последователността на работата върху различни текстове и върху различни дидактически задачи е представена чрез конкретни практически стъпки. Овладяването им е сигурна гаранция за успех след изпита.
Автор Александър Панов
Издателство Диоген
ISBN 9549093490
Година на издаване 2007
Страници 110