Тракийската култура в региона на Пловдив и течението на р. Стряма през втората половина на I хил.пр.Хр. – Костадин КисьовМонографията на ст.н.с. д-р Костадин Кисьов представлява сериозен принос към изследванията на тракийската култура в Горнотракийската низина.Трудът се базира на значително количество нов археологически материал, събран от автора по време на неговите теренни обхождания, на сондажните проучвания и археологическите разкопки, проведени на територията на четиринадесет общини в Пловдивска област.
Автор Костадин Кисьов
Издателство Агато
ISBN 9548761688
Година на издаване 2007
Корица Мекa
Страници 200
Формат 28/20
Език Български