Тракийската хидронимия – Светлана Янакиева

Тракийската хидронимия

В монографията са проучени тракийските хидроними в езиковото пространство между Карпатите , Егейско море, Черно море и басейните на Морава и Вардар, както и в Северозападна Мала Азия. Въз основа на данните, които те предоставят, са изследвани ключови въпроси на тракийската фонетика, морфология и лексика, както и проблемите за хомогенността на тракийския език и за съдбата му до края на античната епоха.

Светлана Янаки4ева е завършила класическа филология в СУ "Св. Климент Охридски", след което е било докторант на Института по тракология при БАН, в който работи и до днес. От 1995 г. е старши научен сътрудник, а от 2009 г. – доктор на филологическите науки. Ръководител е на секция "Лингвинистика и култура". Научните ѝ интереси са в областта на древните езици и култури на Балканския полуостров. Автор е на публикации по проблемите на тракийския език, древната ономастика на Балканския полуостров и Мала Азия, античната митология и епиграфика.
Монографията представлява първото по рода си пълно проучване на тракийските водни имена въз основа на всички налични антични източници. Книгата е предназначена за учени, докторанти и студенти с интереси към езика, историята и културите на другите древни етноси на Балканския полуостров и в Мала Азия.

Автор: Светлана Янакиева Брой страници: 232
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.380 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543223862
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9789543223862