Товарно дело. Диалози / Cargo Work in Dialogs – Соня Тончева

Товарно дело. Диалози / Cargo Work in Dialogs

Това пособие е предназначено за студенти от специалностите „Kорабоводене“, „Mениджмънт и експлоатация на флота и пристанищата“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, за командния състав на корабите и за всички, които проявяват интерес към морския английски език.
В диалогична форма пособието осигурява добра база за усвояване на основния минимум знания по товарно дело, видове товари и съоръжения, обработване и подреждане, организация и ръководство на товарните операции.
Учебните диалози, които ни въвеждат в темата, са последвани от граматични, лексикални или терминологични бележки, от речник на непознатите думи и упражнения – работни диалози, ситуации за работа по диалози, упражнения за усвояване на термините и др.
Изразяваме благодарност на колегите, които оказаха съдействие при уточняване на терминологичните значения. Преди всичко благодарим на ас. инж. Румен Минков. Като първи по рода си опит ще бъдем благодарни за всякакви бележки, препоръки и отзиви.
Авторът

Автор: Соня Тончева Език: Български/Английски
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Тегло: 0.246 кг.
Баркод: 9789544496111
Издател: Стено ISBN: 9789544496111
Брой страници: 224