Това е истина! – Димитър Вацов

Това е истина!

Тази книга се разполага в полето на философията на обикновения език и разглежда казването на истината като специфичен тип перформатив.
Тя отговаря на два основни въпроса:
1. Какво на практика правим, когато казваме „Това е истина!“?
В отговор на този въпрос в книгата е изградена нова перформативна теория за истината: основна прагматична функция на перформатива „Това е истина!“ да издига обявеното за истина до образец за следване.
Но не по-малко важен е и вторият въпрос:
2. При какви обстоятелства признаваме „обявеното от някого за истина“ за истина?
В отговор е изградена една онтологична пост-прагматистка теория за речта, която отчита как, кога и докога вече обявените „истини“ успяват да останат релевантни на актуалния опит.

Автор: Димитър Вацов Категория: Висше образование
Издател: Нов български университет
Брой страници: 346 Език: Български
Тегло: 0.300 кг. Баркод: 9789545359293
ISBN: 9789545359293