Тоталитарната държава и право в България : 1944-1989 – Екатерина Михайлова

Тоталитарната държава и право в България : 1944-1989

Монографията е първото цялостно изследване на тоталитарната държава и право в България за периода между 1944 г. и 1989 г. с цел констатиране и анализиране на трансформациите, които са настъпили в различните отрасли на правото. За изработването на монографията са използвани основно публикации на автори, творили по времето на социализма, както и архивни материали и стенографски дневници на Народното събрание.
В изследвания период правото се променя и като теория, и като правни норми – преминава през революционното и извънредно законодателство, през въвеждането на съветската правна школа, през създаването на изцяло нови закони и първото кодифициране на законодателството ни. Разгледани са основните трансформации в гражданското право (вещно право, стопанско право, облигационно право, семейно право и наследствено право); наказателното право; процесуалното право – граждански процес, наказателен процес и административен процес.

Автор: Екатерина Михайлова Категория: Висше образование
Издател: Нов български университет
Брой страници: 412 Език: Български
Тегло: 0.350 кг. Баркод: 9789545359156
ISBN: 9789545359156