Торове с повишена ефективност – Светла Костадинова

За първи път в България се представя изчерпателна класификация на торовете с повишена ефективност.

Фокусира се върху агрономическите, екологичните и икономически причини важни за създаването, развитието и използването на тези торове.

В книгата са описани съвременните тенденции в предлагането, потреблението и развитието на пазарите на торове с повишена ефективност.

Посочени са водещи световни производители на торове с повишена ефективност и техните търговски продукти.

Очертава се агрономически и екологични перспективи за торовете с повишена ефективност.

Доц. д-р Светла Костадинова е ръководител на катедрата по Агрохимия и почвознание на Аграрния университет – Пловдив с 26 годишен преподавателски стаж. Консултант е на фермери и специалисти във връзка с торенето на земеделските култури, почвеното плодородие и минералното хранене на растенията.

Автор Светла Костадинова
Издателство Еньовче
ISBN 9789548372145
Година на издаване 2011
Корица Мека корица
Страници 152