Топлотехнически апарати и общокорабни системи – Николай Лазаровски

Топлотехнически апарати и общокорабни системи

Топлотехническите апарати са важни елементи на корабните топлоенергетични (главни и спомагателни) уредби и топлотехнически системи. Те намират приложение в хладилните и водоопреснителните уредби, в климатичните системи, в системите за подгряване на тежките нефтопродукти при танкерите и др. Използват се и в горивните системи на двигатели и парогенератори, в маслените, охлаждащите и други циркулационни системи в силовите уредби с турбобутални и газотурбинни двигатели, в кондензато-захранващите системи на паротурбинните уредби за регенеративно подгряване на захранващата вода в корабната и стационарната енергетика.
Студентите от специалност „Корабни машини и механизми" изучават проблемите и разработват въпроси и задачи в областите на проектирането, изработването, изпитването и експлоатацията на топлоенергетичните и топлотехническите съоръжения и системи, в които топлообменните апарати изпълняват своята роля за осигуряване на непрекъсната, надеждна и икономична работа.
В настоящия учебник по „Топлотехнически апарати и общокорабни системи" се разглеждат основни аспекти на топлотехническите корабни системи и спомагателни уредби с общокорабно предназначение, процесите в тях и работата с характерни термодинамични диаграми. Изложеният материал е съобразен с учебната програма по дисциплината „Топлотехнически апарати и общокорабни системи" за специалността „Корабни машини и механизми" при Техническия университет – Варна, като учебникът може да се ползва и от студенти и докторанти от топлоенергетични и топлотехнически специалности при други сродни висши технически учебни заведения. Може да бъде полезен от теоретична и практическа гледна точка от специалисти, работещи в различни области, както и за повишаване на квалификацията на машинни инженери.
Авторът е благодарен на доцент д-р инж. Димитър Русев и ст.н.с. II ст. инж. Мария Станева при обсъждане на въпроси, свързани с топлинните пресмятания на корабните климатични системи и топлообменни апарати.
Основна част от методиките за топлинните пресмятания на климатичните системи и хладилните уредби са разработени при изпълнение на научноизследователски проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания" към Техническия университет – Варна и реализирани през 2006 и 2008 г. Те са свързани с моделиране и изследване на процесите в корабните топлотехнически съоръжения и усъвършенстване на материалната лабораторна база към катедра „Корабни машини и механизми".

Автор: Николай Лазаровски Език: Български
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Тегло: 0.693 кг.
Баркод: 9789544494711
Издател: Стено ISBN: 9789544494711
Брой страници: 396