Точки – Жан Портанте


Жан Портанте е един от най-интересните европейски поети, пишещи на език, различен от техния роден. Всеки език е език в Eзика, и всеки език си има сянка или самият той е сянка на друг език. Тези две посоки не се взаимоизключват в стихосбирката му "Точки". Едната стига до вътрешния ритъм на дишане, който силно се различава от видимата си форма, както китът изглежда риба, а е млекопитаещо с бели дробове. Другата намира страха от загубването на езика, но и винаги отново и отново отвоювания език. Думите се изтриват сами още при писането, дишат успоредно в езиците, изменят значенията. Point de depart не е начална точка, а е изчезването на точката. Поетът казва "bougie" на френски, но мисли не "свещ", а "лъжа", италианското "bugia", и там, където читателят очаква светлина, е тъмно. Това битуване между и в езиците у пишещия на френски люксембургски поет от италиански произход носи специфична енергия, като напълно разтърсва познатото.
Автор Жан Портанте
Издателство Алтера
ISBN 9789549757330
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 128