The Study of Style – Marco Mincoff

The Study of Style

"The Study of Style" запознава читателите с някои основни проблеми на стила. В отделни глави се разглеждат образност, изненада, емфаза, ритъм, строеж на изречението и на произведението във връзка със стила. Задачата на автора е да даде възможност на читателя да вникне по-дълбоко в изразните средства на английския език и да получи насоки за провеждането на стилистичен и литературен анализ на даден автор или на дадена творба.
Книгата е предназначена за студенти-филолози, за преподаватели по английски език и литература, за преводачи и за всички, които се интересуват от проблемите на стила.

Автор: Marco Mincoff Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание
Издател: Плеяда
Дата на издаване: 1998 г. Брой страници: 245
Език: Английски Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 500166 ISBN: 500166