The Common english – Най-важните думи и фрази в английския език – Станимир Йотов


Наръчникът "The Common english" синтезира най-важното от лексикалния и фразеологичен фонд на съвременния английски език и представлява мощно помагало за онези, които го изучават. Книгата предлага и някои прости идеи за обогатяване на вашия речников запас. Тук ще намерите:
– 1000 най-често използвани думи в английския език, изведени на базата на задълбочени статистически изследвания. – 400 най-важни съществителни имена, 300 глагола, 300 прилагателни и 150 наречия, които трябва да знаете. – 300 най-често срещани двойки думи с противоположни значения. – 100 основни разлики между британския и американския английски, които ще ви помогнат да намерите правилната дума при разговор с англичанин или американец. – 1000 най-често срещани фрази и изрази в английския език с превод, пояснителни примери и акцент върху деловия английски. – 500 най-често срещани идиома в английския език, дадени с превод и в контекст. – 600 най-често срещани думи и фрази от американския и британския сленг с превод и пояснителни примери.
Благодарение на стегнатия си формат "The Common english" е чудесно пособие в изучаването на английския език дори по време на път, командировка или отпуск.
Автор Станимир Йотов
Издателство Пергамент
ISBN 9789543670161
Година на издаване 2008
Страници 352