Тетрадка за самостоятелна работа по български език за 6. клас – Татяна Ангелова, Цветана Милчева

Тетрадка за самостоятелна работа по български език за 6. клас

Тетрадката съдържа 14 теми за самостоятелна работа, като всяка тема е разработена в два варианта. Включени са разнообразни задачи, с помощта на които се проверяват знанията и уменията на учениците – задачи за проверка на правописни и пунктуационни умения, за разпознаване и прилагане на изучаваните езикови явления, за редактиране, за съставяне на текстове, предвидени от програмата, тестови задачи и др.

Татяна Ангелова е професор по методика на обучението по български език в СУ „Св. Кл. Охридски”. Завършва българска филология във Великотърновския университет. Работи като базов учител по български език и литература. От 1985 г. е избрана с конкурс за преподавател в Софийския университет. Чете лекционни курсове по проблемите на писмената ученическа реч, оценяването на постиженията на учениците в обучението по български език, интегрирането на ИКТ в обучението по български език. Изследователската ѝ дейност намира отражение в научни трудове като: „Оценяването в обучението по български език”, „Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми”, „Четенето и читателската култура. PIRLS2006”, и в повече от 100 статии. Т. Ангелова е национален научен координатор за България на международното изследване на грамотността PIRLS2006, ръководител на и участник в международни и национални проекти, посветени на стандартите за оценяване и учебните програми. Ръководител е на екипи за създаване на учебници по български език, на учебни помагала и книги за учителя, на сборници с тестови задачи за 5. – 12. клас.
Цветана Милчева е учител по български език и литература в 133 СОУ „А. С. Пушкин”, гр. София. Завършила е ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Българска филология” и има следдипломна специализация в СУ „Св. Кл. Охридски”. Автор е на учебно помагало по литература за 7. клас, участник е в авторски колектив на издателство „Азбуки – Просвета” за учебници и помагала по български език. Рецензент е на учебници и учебни помагала и съавтор и водещ на образователно литературно предаване в телевизионния „Канал 2001”.

Автор: Татяна Ангелова; Цветана Милчева Категория: 6-ти клас; Учебни тетрадки; Български език и литература
Издател: Просвета
Брой страници: 60 Език: Български
Тегло: 0.100 кг. Баркод: 9789540120171
ISBN: 9789540120171