Тетрадка по околен свят за 2. клас – Емилия Василева, Силвия Цветанска

Тетрадка по околен свят за 2. клас

Дава възможност за затвърдяване и проверка на знанията чрез самостоятелна работа по всички изучавани теми. Разнообразните задачи и упражнения стимулират творческото мислене на учениците. Може да се използва както в учебния час, така и вкъщи.

Проф. д-р Емилия Василева е завършила специалност „Педагогика” с втора специалност „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Докторска дисертация защитава в Московския държавен педагогически институт. Професионалния си път започва като учител в начално училище. Именно там изгражда представата си за мисията на учителя, за ролята на педагогическото взаимодействие в изграждането на човешката личност. В момента е преподавател в СУ – Факултет по педагогика. Чете лекционни курсове, свързани с подготовката на бъдещи учители. Ръководи дипломанти и докторанти. Автор е на монографии, студии и статии, учебници по предметите роден край и околен свят. Проф. Емилия Василева е ревностен последовател на хуманистичното направление в педагогиката. Ръководител е на център „Хуманна педагогика”, обединяващ професионалните усилия на голям брой учители и експерти. Главен редактор е на сп. „Педагогика”. Член е на Руската академия на образованието.
Силвия Цветанска е доцент във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Ръководител е на Университетския център по управление на качеството. Доктор по педагогика и магистър по психология, тя се занимава активно с приложението на психологическото знание в училищната практика и в обучението на възрастни. Създава и провежда собствени тренингови програми за обучение и следдипломна квалификация на учители и директори на училища. Интересите ѝ са в областта на психологическите аспекти на общуването, гражданското образование и професионалната квалификация. С. Цветанска е национален съветник ECVET – Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование. Участва като експерт в национални и международни проекти. Член е на редколегията на сп. „Педагогика” и на електронното списание „Реторика и комуникации”. Автор е на книгите: „Предизвикателства в педагогическото общуване”; „Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи”; „Институции и субекти на пазара на труда” (в съавт.). Съавтор е на околен свят за 2. клас, на помагалото по гражданско образование „Да бъдеш гражданин” и на помагалото „Аз съм в 1. клас!”.

Автор: Емилия Василева; Силвия Цветанска Категория: 2-ри клас; Учебни тетрадки; Околен свят
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2010 г. Брой страници: 44
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9789540119410 ISBN: 9789540119410