Тетрадка по музика за 4. клас – Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова

Тетрадка по музика за 4. клас

Учебната тетрадка съдържа забавни задачи, упражнения и кръстословици във връзка с изучаваните ноти и паузи, понятия и знания из областта на музиката, подпомага тяхното осмисляне, както и слуховото развитие на учениците. Дейностите в тетрадката следват реда на уроците в учебника.

Проф. д-р Пенка Минчева завършва Държавната музикална академия „Панчо Владигеров”,София.Специализира Солфеж, Теория на музиката и Методика на музикалното възпитание във ВМПИ „Гнесина”, Москва и в Музикално-педагогическия факултет на Московския университет.
Защитава докторат на тема „Използването на българския музикален фолклор за начално възпитание на музикалните способности” през1978 г. Автор е на монографиите „Възпитаване на музикален слух чрез българския музикален фолклор”, 1985 г. и „Музиката и интелектът”, 1999 г.
Проф. Минчева издава лекционни курсове по методика на музикалното възпитание – „Музикалното възпитание в общообразователното училище” – 1986, „Елементарна теория на музиката” (в съавторство с Красимира Филева) – 1996 и „Практически курс по елементарна теория”(в съавторство с Пенка Попова). За обучение по солфеж на начинаещи ученици издава „Начално слухово възпитание” – 1985 и „Практически курс по солфеж”(в съавторство с Красимира Филева) – 1995. Автор е на учебници за всички класове на общообразователното училище.
Доц. Петя Пехливанова завършва Българска държавна консерватория със специалност Музикална педагогика.
Трудовата ù дейност започва в СМУ, Пловдив, а по-късно работи като доцент в АМТИИ – катедра „Музикална педагогика”.
През 1977 г. преминава едногодишна специлизация в Москва. Основните и публикации са в областа на масовото музикално възпитание – статии, моногафия, методически пособия. Автор е на учебници и учебни помагала за всички класове на общообразователното училище.
Награждаване е с отличия на СМД и АМТИИ, Пловдив.
Светла Христова завършва Висшия музикално-педагогически институт, Пловдив със специалност „Музикална педагогика”. Работи като учител по музика във всички етапи и степени на общообразователното училище.
Автор е на много учебници и учебни помагала по музика за общообразователното училище. Притежава втори клас-квалификация, придобит в Централния институт за усъвършенстване на учителите.
Светла Христова има отлични умения за комуникация с ученици, родители и колеги, въз основа на дългогодишния си професионален опит и способност за работа в екип – лоялност, колегиалност и неконфликтност. Притежава отлични организационни умения, свързани с естеството на професионалната ù дейност – изготвяне и реализиране на сценарии, свързани с откриване на учебна година, Празник на буквите за първи клас, изпращане на абитуриенти, завършване на учебната година на начален етап (1. – 4. клас) и др.
Светла Христова участва в специализирани семинари като „Корея – вече по-близо до нас”, „Задължителна учебна документация за класни ръководители” – МОН, НПЦ, „Базови и специфични компютърни умения на учители” – МОН, НПЦ и др.

Автор: Пенка Минчева; Петя Пехливанова; Светла Христова Категория: 4-ти клас; Учебни тетрадки; Музика
Издател: Просвета
Брой страници: 32 Език: Български
Тегло: 0.080 кг. Баркод: 9789540117638
ISBN: 9789540117638