Тетрадка по музика за 3. клас – Генчо Гайтанджиев, Пенка Младенова

Тетрадка по музика за 3. клас

Тетрадката обхваща детайлно осмислена система от задачи за "решаване" в клас или вкъщи, индивидуално или колективно, самостоятелно или под ръководството на учителя. Подборът и формулирането на задачите, както и илюстрирането им с неслучайно избрани фотоси и цветни илюстрации във весел и закачлив стил, провокират любопитството, интереса, креативните нагласи и умения, инициативността и "изследователския рефлекс" на децата и осигуряват максимално стимулиране на тяхното логическо мислене, на остроумието, находчивостта и творческата им фантазия, както и способността им да правят избор между предложени алтернативи, да аргументират избора си и да вземат логични, обмислени и осъзнати решения.

Автор: Генчо Гайтанджиев; Пенка Младенова Категория: 3-ти клас; Учебни тетрадки; Музика
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 32 Език: Български
Тегло: 0.083 кг. Баркод: 954180396-2
ISBN: 954180396-2