Тетрадка по математика №1 за 6. клас – Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Таня Тонова, Юлия Нинова

Тетрадка по математика №1 за 6. клас

Двете тетрадки съдържат минимален брой задачи за поддържане на знанията почти към всеки урок. Формата на задачите в тях е съобразена с факта, че учениците могат да пишат в тетрадките. Особено са полезни задачите за затвърдяване на правилата за чертане, разпознаване и именуване на конкретни обекти от дадена геометрична фигура, откриване на общи елементи.

Доц. д-р Юлия Нинова е преподавател по методика на обучението по математика към катедра „Обучение по математика и информатика” на ФМИ към СУ „Св. Кл. Охридски”.
Професионалният ѝ път в Университета започва през 1974 г. Основната ѝ област на интереси е методика на обучението по математика, и по-специално използването на формални модели и интерпретирането им в дидактически технологии за обучение на бъдещите учители по математика.
Автор е на методически статии, учебници и учебни пособия за прогимназиален и гимназиален етап на средното училище.
Снежинка Матакиева е главен експерт в Министерството на образованието и науката. Завършила е с отличие СУ „Климент Охридски” през 1977 г. – магистър по комплексен анализ.
Нейният професионален път започва като математик в Базата за развитие и внедряване на Предприятие за геофизични проучвания и геоложко картиране към Комитета по геология, където по-късно е научен сътрудник по математическо осигуряване на миникомпютри. По същото време има публикации в издателство „Мир” – Москва, тематично свързани с математическото моделиране. Работи и като хоноруван асистент по анализ в УАСГ и ИЧС. Има следдиплома квалификация в Икономическия институт – София по организация и управление на науката.
От 1991 г. е учител по математика в СОУ и в Националната финансово стопанска гимназия.
От 2009 г. е главен експерт в Министерството на образованието.
Като учител Снежинка Матакиева участва в авторски колективи, разработили множество учебници и учебни помагала по математика от 5. до 12. клас. По същото време тя участва и в множество комисии към МОН.

Автор: Снежинка Матакиева; Станислава Петкова; Таня Тонова; Юлия Нинова Категория: 6-ти клас; Учебни тетрадки; Математика
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2007 г. Брой страници: 36
Език: Български Тегло: 0.060 кг.
Баркод: 9789540120010 ISBN: 9789540120010