Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 11. клас за профилирана подготовка – Божана Желязкова, Лиляна Боянова, Невянка Енчева

Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 11. клас за профилирана подготовка

Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 11. клас за профилирана подготовка

Тетрадката е предназначена за аналитичния практикум по химия и опазване на околната среда в 11. клас и е разработена под форма на работни листове. Може да се използва за лабораторни занятия за учениците от 9. и 10. клас, които проявяват интерес към химията, участват в кръжоци и олимпиади по химия.

Включени са експериментални задачи от сух и мокър анализ, както и задача от неутрализационен анализ. Предложени са експериментални задачи от национални кръгове по химия, както и логиката на тяхното решаване. Тетрадката разширява практическите занятия и умения на учениците, като се обръща внимание и на опасностите, които крие неправилната работа с веществата.

Доц. д-р Лиляна Боянова е родена е през 1940 г. Възпитаник е на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е дългогодишен преподавател в катедра „Методика на обучението по химия” в Химическия факултет на СУ. Автор е на над 40 учебника и учебни помагала по химия от 7. до 12. клас, компютърни програми, мултимедийни продукти и електронни учебници. Изследванията ѝ са в областта на учебното съдържание, учебно-техническите средства, учебното кино, компютъризацията в обучението по химия в средното училище. Автор е на над 100 статии и монографии. Участвала е с доклади и научни съобщения на голям брой международни и национални научни форуми.

Автор: Божана Желязкова; Лиляна Боянова; Невянка Енчева Категория: 11-и клас; Учебни тетрадки; Химия и опазване на околната среда
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2005 г. Брой страници: 68
Език: Български Тегло: 0.113 кг.
Баркод: 954011697Х ISBN: 954011697Х