Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 7. клас – Ваня Найденова, Ивайло Ушагелов, Красимир Николов, Лиляна Боянова

Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 7. клас

Учебната тетрадка следва логиката на учебника. За всеки урок има предвиден работен лист. Задачите може да се използват както при изучаване на съответната тема, така и при затвърдяване, обобщаване и прилагане на новите знания. Предложени са работни листове за домашни опити, както и материали, които ще са в помощ при разработването на проекти и извършването на наблюдения.

Доц. д-р Лиляна Боянова е родена е през 1940 г. Възпитаник е на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е дългогодишен преподавател в катедра „Методика на обучението по химия” в Химическия факултет на СУ. Автор е на над 40 учебника и учебни помагала по химия от 7. до 12. клас, компютърни програми, мултимедийни продукти и електронни учебници. Изследванията ѝ са в областта на учебното съдържание, учебно-техническите средства, учебното кино, компютъризацията в обучението по химия в средното училище. Автор е на над 100 статии и монографии. Участвала е с доклади и научни съобщения на голям брой международни и национални научни форуми.
Доц. д-р Ваня Найденова-Маринова е родена през 1959 г. Завършва магистърска програма по химия в ПУ „Паисий Хилендарски”. Професионалните ѝ интереси са в областта на методиката на обучението във висшето и средното училище по химия и екология. Водила е лекционни курсове по: органична химия; основи на химията; замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите; замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите; педагогическа диагностика с количествени методи; методика на обучението по човекът и природата. Била е преподавател по химия в катедра „Биология и химия”, ръководител на катедра „Природо-математически науки” и заместник-директор на Филиал „Любен Каравелов”, Кърджали, към Пловдивския университет. Има над 50 публикации (монографии, учебници и учебни помагала, статии, доклади, рецензии и др.), главно в областта на методиката на обучението по химия. Членува в редица професионални научни асоциации, федерации, комисии, дружества и др.
Красимир Николов завършва висше образование като магистър по химия в СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, Кюстендил, и в СМГ „Паисий Хилендарски”. В момента е учител в НФСГ, София, и базов учител към СУ. Интересува се от проблеми в областта на иновационните и интерактивните методи на преподаване и усвояване на знания, които да послужат в кариерното развитие на подрастващите. Разработва и участва в разработването на стратегии за лесното усвояване на знания и интерпретация на информацията по природни науки съобразно мотивационната сфера и потребностите на младите хора, с оглед на бъдещите им професионални планове. Работата му е ориентирана към обучението към младите хора съобразно потребностите и възможностите им и разработването на ясно формулирани цели и концепции на образование. Не одобрява работата по шаблон. Търси начини за формиране на конструктивното мислене у младите хора. През 2004 г. получава почетна грамота „Неофит Рилски”.

Автор: Ваня Найденова; Ивайло Ушагелов; Красимир Николов; Лиляна Боянова Категория: 7-ми клас; Учебни тетрадки; Химия и опазване на околната среда
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2008 г. Брой страници: 64
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9789540121680 ISBN: 9789540121680