Тетрадка по география и икономика за 6. клас – Люсила Цанкова

Тетрадка по география и икономика за 6. клас

Учебната тетрадка съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Тя допринася за усвояването на знанията с разбиране, за формирането на заложените в учебната програма умения и компетентности. Въпросите и задачите са със структуриран, с полуструктуриран, със свободен отговор, за извличане на информация от различни източници, за работа с контурна карта, занимателни задачи и др. Организирани са по раздели, теми и урочни единици за нови знания, като следват логиката на учебното съдържание. Чрез тях се отчитат равнището на усвоеност на знанията, степента на формираност на уменията и компетентностите на учениците.
Освен от ученика тетрадката може да се използва и от учителя при провеждане на текущ контрол – урочен и тематичен, защото предоставя възможност за избор на задачи съобразно целите на контрола

Автор: Люсила Цанкова Категория: 6-ти клас; Учебни тетрадки; География и икономика
Издател: Просвета Плюс
Дата на издаване: 14.09.2017 Брой страници: 60
Език: Български Тегло: 0.143 кг.
Баркод: 9786192221324 ISBN: 9786192221324