Тетрадка по география и икономика за 6. клас – Емилия Лазарова, Люсила Цанкова, Нено Димов

Тетрадка по география и икономика за 6. клас

Тетрадката съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Чрез тях се постигат по-задълбочено осмисляне и разбиране на учебното съдържание, усвояване на понятията и водещите идеи, заложени в учебната програма, прилагане на знанията и уменията в сходни ситуации. Въпросите и задачите са със структуриран, с полуструктуриран и със свободен отговор за извличане на информация от карти, схеми, климатограми, хидрограми, за работа с контурна карта и др. Тетрадката трябва да се използва както при общокласна, така и при самостоятелна работа на учениците у дома. Тя дава възможност за прилагане на индивидуален подход в обучението. Чрез нея се постига методическо разнообразие в организирането и провеждането на уроците за нови знания. Въпросите и задачите покриват цялото съдържание на този тип уроци. Те са организирани по раздели, теми и урочни единици съобразно с логиката на учебното съдържание. Всички задачи се изпълняват писмено. Тетрадката може да се използва от учителя и при провеждане на тематичен контрол, защото предоставя възможност за избор на задачи съобразно с целите на контрола.

Автор: Емилия Лазарова; Люсила Цанкова; Нено Димов Категория: 6-ти клас; Учебни тетрадки; География и икономика
Издател: Просвета
Брой страници: 60 Език: Български
Тегло: 0.100 кг. Баркод: 9789540120140
ISBN: 9789540120140