Тетрадка по география и икономика за 5. клас 2016 – Георги Бърдаров, Емилия Лазарова, Люсила Цанкова, Нено Димов

Тетрадка по география и икономика за 5. клас 2016

Учебната тетрадка e основен компонент на учебния комплект по география и икономика за 5. клас. Разработена е в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и учебната програма, които влязоха в сила през 2016 г.

Тетрадката съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Чрез тях се постигат по-задълбочено разбиране и осмисляне на учебното съдържание, усвояване на понятията и водещите идеи, заложени в учебната програма, прилагане на знанията и уменията в сходни ситуации. Въпросите и задачите са със структуриран, с полуструктуриран, със свободен отговор, за извличане на информация от схеми, климатограми, хидрограми, за работа с контурна карта, за изчертаване на графични изображения и други. Тетрадката трябва да се изполва както при работа в клас, така и при самостоятелна работа на учениците у дома. Тя дава възможност за прилагане на индивидуален подход в обучението. Чрез нея се постига методическо разнообразие в организирането и провеждането на уроците за нови знания. Въпросите и задачите покриват цялото съдържание на този тип уроци. Те са организирани по раздели, теми и урочни единици съобразно с логиката на учебното съдържание. Всички задачи се изпълняват писмено.

Автор: Георги Бърдаров; Емилия Лазарова; Люсила Цанкова; Нено Димов Категория: 5-ти клас; Учебни тетрадки; География и икономика
Издател: Просвета Плюс
Дата на издаване: 14.09.2017 Брой страници: 60
Език: Български Тегло: 0.120 кг.
Баркод: 9786192220259 ISBN: 9786192220259