Тетрадка по човекът и природата за 3. клас – Лиляна Найденова, Мария Тодорова

Тетрадка по човекът и природата за 3. клас

Учебната тетрадка е преработена в съответствие с преработката на учебника. Постигнато е работещо взаимодействие, затвърдяване и обобщаване на знанията чрез: писмен отговор на въпроси във връзка със съдържанието на съответния урок; попълване на таблици за свойствата на тела и вещества, за значението на изучаваните обекти, тяхното групиране и др.; записване на резултатите от проведените опити и на изводи и обобщения; решаване на кръстословици, записване на план на урока.
В учебната тетрадка е поместен и природен календар за създаване на умения у учениците за самостоятелно отбелязване промените на времето всеки ден.

Ст.н.с. (доц.) д-р Лиляна Илиева Найденова е утвърден автор, с богат преподавателски опит.
Има над 175 публикации, главно в областта на обучението по природознание, както и по проблемите на патриотичното възпитание на учениците чрез обучението по природознаиие, проблемност в обучението и др.
Автор е на много учебници, методически ръководства за учители и други учебни пособия по роден край, околен свят, човекът и природата, биология и др.
Участвала е с доклади в международни научни конференции в Бъпгария, Русия, Германия и Чехия.
Има публикации иа руски, немски и английски език.
Мария Тодорова е завършила ИДНУ – София, специалност „начална педагогика”. Има 44 години стаж като базов учител в 36 ОУ, 138 ОУ „Юри Гагарин”, старши учител в 43 ОУ „Христо Смирненски”, гр. София. Участва в експерименталното обучение на Научноизследователския институт по сугестология и Института по образование на МОН. Удостоена е с Iклас квалификация и званието старши учител (1990). От 1990 г. е автор на учебници и помагала по природознание и родинознание за 3. клас на издателство „Просвета”. От 2000 г. участва като съавтор в учебните комплекти по роден край за 1. клас и човекът и природата за 3. и 4. клас – учебници, тетрадки, книги за учителя и тетрадки за самостоятелна работа.

Автор: Лиляна Найденова; Мария Тодорова Категория: 3-ти клас; Учебни тетрадки; Човекът и природата
Издател: Просвета
Брой страници: 36 Език: Български
Тегло: 0.080 кг. Баркод: 9789540128443
ISBN: 9789540128443